Staff

Main Line

 

 

 
(626) 395-6592
information (at) alumni.caltech.edu

 
 

Sherry Winn
Membership Coordinator

 

626-395-8364
swinn (at) caltech.edu

 
 

Alexx Tobeck
Director, Alumni Relations
Executive Director, Caltech Alumni Association

 
 

Patsy Gougeon
Associate Director, Alumni Relations

(626) 395-8366
patsy (at) caltech.edu

 
 

Phil Scanlon
Associate Director, Alumni Relations

(626) 395-8363
pscanlon (at) caltech.edu

 
 

 Ben Tomlin
Associate Director, Alumni Relations, Communications

(626) 395-8365

btomlin (at) caltech.edu

 
 

Andrea Rule
Coordinator, Alumni Relations

 (626) 395-3122
arule (at) caltech.edu